Energooszczędne budynki biurowe

Optymalizacja kosztów zużycia energii w budynku jest jednym ze sposobów na zrównoważone zarządzanie nieruchomością. Tym ważnym szczególnie teraz – w dobie zachodzących zmian klimatycznych, rosnących cen energii i realnych obaw o przerwy w dostawach energii. Po jakie rozwiązania sięgnąć , aby zmniejszyć zużycie energii w budynku? Jak zadbać o energooszczędne budynki biurowe? Podpowiadamy…

Energooszczędne budynki biurowe – optymalizacja kosztów energii  

Bagatelizowanie gospodarki energetycznej wynika niestety z samej specyfiki tematu, który dla większości osób może być po prostu niezrozumiałe. To sprawia, że w wielu przypadkach jeśli podejmowane są działania oszczędnościowe, to w większości polegają one jedynie na wyłączaniu lub ograniczaniu pracy odbiorników elektrycznych. Jednak, czy jest to działanie długofalowe? Jak skutecznie zadbać o energooszczędne budynki biurowe?

Poznaj 3 sposoby na optymalizację energii w budynku

  1. Nawiązanie współpracy z bankami energii/wirtualnymi elektrowniami , których zarządzanie gospodarką energetyczną znacznie różni się i  mocno wykracza poza zakres gospodarki energetycznej realizowanej przez obsługę FM obiektów
  2.  Inwestycje w wyposażenie lub modernizację istniejących w obiekcie systemów/narzędzi oraz
  3. Rozszerzenie personelu FM o osobę ze specyficznymi dla tego zakresu kwalifikacjami, najlepiej kompetentną z obszaru elektro-energetyki, HVAC oraz IT.

energooszczędne budynki biurowe

Wdrożenie którejś z powyższych opcji wiąże się bez wątpienia z dodatkowym kosztem. Niemniej korzyści z odpowiednio dobranych działań wielokrotnie przewyższają ponoszone z tego tytułu koszty. Odpowiednie narzędzia do monitorowania danych energetycznych i ich właściwa interpretacja, pozwalają ponadto na optymalny dobór „mocy zamówionej”, oraz zapobieganiu tzw. „peak-om” energii, co również przekłada się na ograniczenie wydatków, np. niższy abonament, brak kar za przekroczenia mocy.

Trendy na przyszłość – jak może kształtować się polityka optymalizacji kosztów energii?

W kolejnych latach oczekiwania względem Facility Managementu –  co do umiejętności zarządzania kosztami nieruchomości, w tym mediów będą coraz wyższe. Dla klienta/użytkownika obiektu w dłuższej perspektywie czasu pojedyncze działania FM nie mają większego znaczenia. Z perspektywy zarządcy nieruchomości/właściciela obiektu istotny będzie natomiast efekt końcowy, czyli dostarczenie oczekiwanego rezultatu – w tym przypadku kontrola i redukcja kosztów zużycia energii w budynku. Energooszczędne budynki biurowe staja się pomału wymogiem. Patrząc na cały cykl życia budynku – to właśnie faza jego eksploatacji jest często 15–25 razy dłuższa od wszystkich pozostałych faz,  a koszty eksploatacji w tym okresie mogą stanowić aż połowę wszystkich kosztów w trakcie istnienia obiektu.

energooszczędne budynki biurowe

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dla zapewnienia najlepszego działania strony, korzystamy z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki oraz sprawdzić w naszej polityce prywatności, jak je przetwarzamy.