Jak usługi Facility Management mogą zwiększyć wartość nieruchomości?

Facility Management, w oparciu o definicję IFMA (International Facility Management Association) możemy zdefiniować jako „działalność, której celem jest kompleksowa “opieka” nad obiektem, z perspektywy zarówno optymalizacji kosztów operacyjnych oraz bieżącego utrzymanie infrastruktury technicznej nieruchomości. Jak zwiększy się wartość obiektu, jeśli do zarządzania budynkiem zaangażujemy doświadczoną firmę?

Facility Management – czy to branża z potencjałem?

Branża obsługi technicznej na przestrzeni ostatnich lat stała się jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi wsparcia biznesu. Jak wynika z raportu PRFM 2020  branża ta zatrudnia obecnie więcej pracowników (630 tys.), niż cały sektor budowlany w Polsce (450 tys.) Co ważne, usługi Facility Management stanowią nawet 40% wszystkich kosztów każdej organizacji, a profesjonaliści pracujący w branży są coraz lepiej dopasowani do biznesu, dzięki czemu ich rola w zarządzaniu obiektem wyraźnie wzrasta.

Facility management obsługa techniczna nieruchomości

Facility Management – jaki jest zakres usług wykonywanych?

Techniczna obsługa nieruchomości sprowadza się najczęściej do 3 obszarów działania:

  • Bieżącej i codziennej konserwacji instalacji i urządzeń w budynku wraz z drobnymi naprawami
  • Cyklicznych przeglądów serwisowych urządzeń i instalacji obiektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem w danym roku
  • Błyskawicznej reakcji Pogotowia technicznego, w razie wystąpienia niespodziewanej awarii lub uszkodzeń na terenie obiektu.

Kompleksowe usługi Facility Management gwarantują prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zapewniają bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania dla pracowników biur, klientów galerii handlowych, czy też osób przebywających np. w obiektach logistycznych. Kto odpowiada za ich właściwe wykonanie?

W temacie obsługi technicznej nieruchomości właściciele i zarządcy nieruchomości mogą zdecydować się na zatrudnienie pracownika na etacie – powierzając mu wykonanie określonych zadań technicznych na obiekcie. Mogą również – kierując się doświadczeniem i pełnym zapleczem serwisowym powierzyć obsługę budynku firmie z branży FM. Które rozwiązanie jest lepsze?

Facility Management 2 obsługa techniczna nieruchomości

Facility Manager, czy samodzielny etatowiec – kto lepiej sprawdzi się w zarządzaniu budynkiem?

Zatrudnienie samodzielnego pracownika etatowego, zajmującego się danym obszarem obsługi technicznej w budynku zazwyczaj stwarza wiele problemów. Po pierwsze o czym warto pamiętać samodzielny pracownik nigdy nie będzie wyspecjalizowany we wszystkich branżach. To oznacza, że nie może być jednocześnie elektrykiem, hydraulikiem, specjalistą ppoż, automatykiem, specjalistą ds. kotłów, instalacji gazowych, chłodu itp.

Po drugie pracownik etatowy nie jest w stanie w pełni koordynować i kontrolować wszystkich podległych mu prac serwisowych. Dodatkowo nadzorować planowane przeglądy, koordynować rutynowe zdarzenia i co najważniejsze sprawnie reagować na powstałe awarie  – o tyle trudniejsze jeśli dotyczą różnych instalacji np. wodno-elektrycznych, elektryczno – teletechnicznych, czy też wentylacji i elektryki. Brak wiedzy całościowej na temat historii prac wykonywanych w budynku, znajomość budynku i rozkładu instalacji może spowodować podejmowanie przez pracownika błędnych decyzji, co realnie zwiększa ryzyko dodatkowych kosztów operacyjnych po stronie zarządcy budynku.

Kolejną sprawą, niemniej istotną jest kwestia wynagrodzenia pracownika etatowego. W bilansie rocznym koszt jego pracy nigdy nie będzie stały. Co więcej będzie wzrastać jeśli doliczymy również  koszt pracy innych osób z tytułu m.in. zastępstwa pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, urlopie i w innych nagłych sytuacjach. Zatem jeśli nie pracownik etatowy to kto? Alternatywą pozostaje nawiązanie współpracy z firmą z branży FM.

Facility Management

Jakie są zalety nawiązania współpracy z firmą z branży Facility Management? 

  1. Opieka Facility Managera nad budynkiem – know how techniczny i specjalistyczny
  2. Koordynacja prac serwisowych i naprawczych przez zespół licencjonowanych specjalistów z uprawnieniami elektrycznymi, hydraulicznymi, gazowymi, wentylacji itp.
  3. Natychmiastowa reakcja na niespodziewane awarie lub usterki w obiekcie – mobilny zespół Pogotowia Technicznego 24/7
  4. Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów technicznych i modernizacyjnych obiektu – stała kadra branżowych specjalistów serwisowych z uprawnieniami np. ds. budownictwa,  z uprawnieniami konstrukcyjnymi, ds. kotłów i instalacji gazowych, ds. klimatyzacji i wentylacji, ds. instalacji elektrotechnicznych, wodno – kanalizacyjnych itp.
  5. Prawidłowa administracja budynkiem – wdrożenie rozwiązań online do procedur i raportowania ( np. CAFM) oraz właściwego prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu
  6. Odpowiednie ubezpieczenie O.C. od działalności zawodowej
  7. I inne dodatkowe prace, niezbędne dla zachowania prawidłowego funkcjonowania obiektu.

O korzyściach wynikających ze współpracy z firmą FM możesz przeczytać także w artykule zamieszczonym TUTAJ. Serdecznie zapraszamy!

Sprawdź naszą ofertę

Facility Management

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dla zapewnienia najlepszego działania strony, korzystamy z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki oraz sprawdzić w naszej polityce prywatności, jak je przetwarzamy.