Optymalizacja kosztów energii w budynku. 3 sposoby na zmiany

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Optymalizacja kosztów zużycia energii w budynku jest jednym ze sposobów na zrównoważone zarządzanie nieruchomością.

W dobie zachodzących zmian klimatycznych, rosnących cen energii i realnych obaw o przerwy w dostawach energii – redukcja zużycia energii w budynku wzrasta, a zarządcy nieruchomości stają przed wyzwaniem po jakie rozwiązania sięgnąć? Podpowiadamy…

Optymalizacja kosztów energii  – dlaczego warto współpracować z firmą
z sektora Facility Management?

Bagatelizowanie gospodarki energetycznej wynika niestety z samej specyfiki tematu, który dla większości osób może być po prostu niezrozumiałe. To sprawia, że w wielu przypadkach jeśli podejmowane są działania oszczędnościowe, to w większości polegają one jedynie na wyłączaniu lub ograniczaniu pracy odbiorników elektrycznych. Czy to wystarczy?
Jakie są sposoby na optymalizację energii w budynku? Podpowiadamy… 

  1. Nawiązanie współpracy z bankami energii/wirtualnymi elektrowniami , których zarządzanie gospodarką energetyczną znacznie różni się i  mocno wykracza poza zakres gospodarki energetycznej realizowanej przez obsługę FM obiektów
  2.  Inwestycje w wyposażenie lub modernizację istniejących w obiekcie systemów/narzędzi oraz
  3. Rozszerzenie personelu FM o osobę ze specyficznymi dla tego zakresu kwalifikacjami, najlepiej kompetentną z obszaru elektro-energetyki, HVAC oraz IT.

Modernizacje instalacji w budynku. General Property

Wdrożenie którejś z powyższych opcji wiąże się bez wątpienia z dodatkowym kosztem. Niemniej korzyści z odpowiednio dobranych działań wielokrotnie przewyższają ponoszone z tego tytułu koszty. Odpowiednie narzędzia do monitorowania danych energetycznych i ich właściwa interpretacja, pozwalają ponadto na optymalny dobór „mocy zamówionej”, oraz zapobieganiu tzw. „peak-om” energii, co również przekłada się na ograniczenie wydatków, np. niższy abonament, brak kar za przekroczenia mocy.

Trendy na przyszłość – jak może kształtować się polityka optymalizacji kosztów energii?

W kolejnych latach oczekiwania względem Facility Managementu-  co do umiejętności zarządzania kosztami nieruchomości, w tym mediów będą coraz wyższe. Dla klienta/użytkownika obiektu w dłuższej perspektywie czasu pojedyncze działania FM nie mają większego znaczenia. Z perspektywy zarządcy nieruchomości / właściciela obiektu istotny będzie natomiast efekt końcowy, czyli dostarczenie oczekiwanego rezultatu – w tym przypadku kontrola i redukcja kosztów zużycia energii w budynku. Patrząc na cały cykl życia budynku – to właśnie faza jego eksploatacji jest często 15–25 razy dłuższa od wszystkich pozostałych faz,  a koszty eksploatacji w tym okresie mogą stanowić aż połowę wszystkich kosztów w trakcie istnienia obiektu.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn