Usługi pogotowia technicznego – kiedy z nich skorzystać?

Nieruchomości komercyjne, centra handlowe i logistyczne, magazyny oraz biurowce muszą działać bez zastrzeżeń non stop. Niespodziewane awarie i usterki mogą zakłócić lub nawet uniemożliwić ich funkcjonowanie, zagrażając również bezpieczeństwu ludzi w nich pracujących i przebywających. Dlatego reagujemy błyskawicznie oferując całodobowe usługi pogotowia technicznego. Na czym one polegają?

Czym jest pogotowie techniczne? 

Pogotowie techniczne zapewnia całodobowe wsparcie techniczne właścicielom i zarządcom budynków. To gotowość do skutecznej i skoordynowanej interwencji przez 365 dni w roku (we wszystkie dni tygodnia, w tym niedziele i święta) w razie awarii. Dzięki komputerowej rejestracji zgłoszeń mamy bardzo szybki dostęp do danych. Równocześnie można mieć z nami bezpośrednią łączność przez telefon.

Nasi wyspecjalizowani fachowcy, posiadający niezbędne uprawnienia oraz specjalistyczny sprzęt, naprawiają usterkę, zabezpieczają ją lub usuwają. W trybie natychmiastowym. Nasze samochody są oznakowane w specjalny sposób, aby uniknąć wątpliwości co do pochodzenia pojawiającej się ekipy. Pracownicy noszą strój służbowy z odpowiednimi oznaczeniami.

Zalety usługi pogotowia technicznego  

Głównym zadaniem usług pogotowia technicznego jest błyskawiczna interwencja w przypadku sytuacji kryzysowej. Niekwestionowaną zaletą korzystania z pogotowia technicznego jest:

 • możliwość całodobowej konsultacji,
 • kontakt z kompetentnymi fachowcami (technicy, serwisanci),
 • niezwłoczna interwencja mobilnych zespołów serwisantów,
 • fachowe wsparcie nie tylko w przypadku awarii, ale również w bieżących czynnościach serwisowych i naprawczych.

usługi pogotowia technicznego

Usługi pogotowia technicznego 

Nasze pogotowie techniczne działa kompleksowo. Oferujemy profesjonalną obsługę wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, wodociągową oraz w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Poniżej przykładowe interwencje dotyczące poszczególnych instalacji.

Instalacja kanalizacyjna

 • udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych (wraz z odpływami),
 • wymiana pionów kanalizacyjnych,
 • czyszczenie przykanalików, studni kanalizacyjnych, osadników deszczowych itp.,
 • doszczelnianie instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja wodociągowa

 • wymiana rur, uszczelek, zużytej armatury;
 • wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych elementów mocujących, izolacji rurociągów;
 • wymiana instalacji wodnej;
 • kontrola prawidłowego działania instalacji wodociągowej (pomp i sprężarek);
 • pompowanie wody z zalanych pomieszczeń.

Instalacja gazowa

 • usuwanie nieszczelności gazowej,
 • wymiana instalacji gazowej, urządzeń i zaworów;
 • kontrola instalacji oraz systematyczne przeglądy;
 • zabezpieczanie przecieków,
 • lokalizacja i likwidacja przyczyn ulotów oraz odcięcie dopływu gazu w przypadku stwierdzenia ulotu gazu;
 • współpraca z Pogotowiem Gazowym.

usługi pogotowia technicznego

Instalacja elektryczna

 • pięcioletnie i okresowe przeglądy instalacji elektrycznych,
 • zabezpieczenie i wykrywanie nielegalnego poboru energii,
 • wymiana lub naprawa tablic administracyjnych i licznikowych,
 • doraźna naprawa instalacji.

Instalacja wodna

 • znalezienie przyczyn i zabezpieczenie przecieków,
 • wymiana uszkodzonych fragmentów instalacji,
 • zabezpieczenie przecieków na poziomach i pionach,
 • utrzymanie w ruchu układu cyrkulacji wody,
 • zabezpieczenie awarii.

Instalacja centralnego ogrzewania

 • uszczelnianie, wymiana armatury i jej części (głowica),
 • wymiana rur, złączek, uszkodzonych elementów instalacji;
 • okresowa kontrola instalacji,
 • odpowietrzanie instalacji,
 • awaryjne uzupełnianie wody w zładzie instalacji,
 • uruchamianie niegrzejących grzejników,
 • usuwanie i zabezpieczenie przecieków na pionach i poziomach.

usługi pogotowia technicznego

Usługi pogotowia technicznego – kompleksowe wsparcie

W razie awarii i sytuacji kryzysowych ważna jest natychmiastowa reakcja, praca kompetentnych specjalistów oraz kompleksowe działanie – czyli nasza specjalność. Jesteśmy profesjonalistami w branży i oferujemy usługi pogotowia technicznego na najwyższym poziomie. 

Po zgłoszeniu usterki nie musisz się już niczym przejmować, ponieważ profesjonalna ekipa skoordynuje działania zespołów, sprawnie usunie awarie oraz ewentualne szkody. Polecamy się na przyszłość.

Sprawdź naszą ofertę

pogotowia technicznego

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dla zapewnienia najlepszego działania strony, korzystamy z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki oraz sprawdzić w naszej polityce prywatności, jak je przetwarzamy.