Zarządzanie techniczne nieruchomością – korzyści dla firmy

Zarządzanie techniczne nieruchomością wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Dowiedz się, jaki zakres obowiązków należy do zarządcy nieruchomości oraz jak wielkie korzyści może czerpać ze współpracy z zewnętrzną firmą, która kompleksowo obsługuje obiekty komercyjne typu biurowiec, galerie handlowe, czy centra logistyczne i produkcyjne.

Na czym polega zarządzanie techniczne nieruchomością?

Zarządzanie techniczne nieruchomością to szereg działań, które wpływają nie tylko na to, jak na co dzień funkcjonuje budynek i czy jest bezpieczny dla osób w nim przebywających. Zarządzanie techniczne ma na celu przede wszystkim utrzymanie budynku w takim stanie, aby efektywnie prosperował w kolejnych latach jego eksploatacji.

Szczegółowy opis wytycznych dla zarządcy można znaleźć w zapisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zgodnie z art.184b opisuje zarządzanie nieruchomościami jako „(…) podejmowanie decyzji i działań, których zadaniem jest zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością”. Zgodnie z ustawą zarządzanie techniczne nieruchomością obejmuje:

 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej i energetycznej nieruchomości,
 • dbałość o bezpieczeństwo użytkowników i właściwą eksploatację budynku,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie obiektu w niepogorszonym stanie (zgodnie z jego przeznaczeniem),
 • inwestowanie w obiekt.

Jak wymogi wynikające z ustawy przekładają się na konkretne obowiązki zarządcy nieruchomości?

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Powołując się znów na ustawę o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art. 184a, „zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami”. Jedno zdanie opisuje tak naprawdę szereg złożonych działań i kompleksową obsługę nieruchomości, za którą odpowiedzialny jest zarządca. Jakie są jego obowiązki?

 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji nieruchomości – książki obiektu budowlanego, dokumentację finansowo-księgową oraz dokumentację techniczną.
 • Dbałość o bezpieczeństwo oraz dobry stan techniczny budynku – to szereg działań zapewniających odpowiednią eksploatację budynku oraz jego najbliższego otoczenia (np. koszenie trawników, odśnieżanie chodników). W zakresie działań zarządcy nieruchomości jest zlecanie okresowych przeglądów technicznych, zlecanie prac remontowych i konserwacyjnych, a także bieżąca obsługa techniczna budynku (naprawy, renowacje). Jego nadzór powinien również obejmować utrzymywanie czystości na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
 • Reprezentowanie właściciela nieruchomości na zewnątrz – wszelkie kontakty z sądami, usługodawcami (zawieranie umów, np. na dostawę mediów; negocjowanie warunków umowy) lub administracją publiczną.
 • Obsługa całego procesu najmu nieruchomości, dbanie o terminowe opłacanie czynszu przez najemców, rozliczenia, negocjacje i windykacje.
 • Planowanie przyszłych działań modernizujących, które pozwolą uniknąć awarii w budynku, a co za tym idzie niespodziewanych kosztów (nie uwzględnionych w rocznym planie remontowym).
 • Sprawowanie bieżącej kontroli nad kosztami utrzymania nieruchomości za pomocą Internetu – cyfryzacja usług w nowoczesnym zarządzaniu nieruchomością zdecydowanie ułatwi wykonywanie bieżących obowiązków zarządczych w budynku. Dodatkowo w łatwy i szybki sposób pozwoli kontrolować  stan zgłoszeń awarii i usterek oraz wpisy w dokumentacji techniczno-operacyjnej nieruchomości.

Zakres działań składających się na zarządzanie nieruchomością jest tak duży, że outsourcing usług technicznych do zewnętrznego podmiotu, czyli firmy działającej w branży Facility Management (FM) stał się bardzo popularny na przestrzeni ostatnich lat. Jak wybrać tę właściwą? Na co warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy…

zarządzanie techniczne nieruchomością

Zarządzanie techniczne nieruchomością – dlaczego warto współpracować z zewnętrzną firmą FM?

Mając do wyboru budowanie własnego zespołu technicznego od podstaw lub zlecenie nadzoru doświadczonej firmie w praktyce zdecydowanie lepiej sprawdza się ta druga opcja. Firma FM gwarantuje wysoki komfort użytkowania obiektów, kompleksową i terminową obsługę techniczną oraz atrakcyjność budynku na długie lata jego eksploatacji.

Firma FM posiada własny zespół specjalistów z różnych branż – począwszy od zespołów serwisowych i konserwacyjnych, aż po mobilne zespoły Help Desk. Jakie są tego korzyści? Więcej w tym temacie polecamy artykuł – „Techniczne zarządzanie nieruchomością – dlaczego współpraca z firmą FM?”

Zarządzanie techniczne nieruchomością – korzyści dla firmy

Zatrudnienie firmy ds. technicznego zarządzania nieruchomością ma wiele zalet, które w codziennej pracy doceni właściciel lub Property Manager. W poniższym artykule chcemy zaakcentować te zdecydowanie najważniejsze;

 • Wysoki zakres usług i wykwalifikowana kadra – profesjonalna firma FM dysponuje fachowym zespołem specjalistów wielobranżowych, które gwarantują stałe wsparcie techniczne.
 • Dostęp do nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi np. oprogramowania komputerowego, które usprawnia obsługę budynku. Na rynku dostępnych jest wiele programów, wśród tych najpopularniejszych są m.in. system CAFM (Computer Aided Facility Management). Pracując na tym programie mamy możliwość zgłaszania awarii i usterek, generowania raportów z przeprowadzonych napraw, weryfikacji harmonogramu przeglądów itp.
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu, poprzez optymalizację kosztów związanych z eksploatacją budynku, dobranie odpowiednich systemów redukujących koszty zużycia energii, itp.
 • Kompleksowy nadzór nad obiektem. Dbanie o wysoki stan techniczny budynku, a także wartość nieruchomości. Wszelkie działania oparte są o dogłębną analizę wykorzystania nieruchomości pod kątem jej opłacalności na przyszłość.
 • Zapewnienie niezbędnych usług serwisowych dla bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania nieruchomości (ogrzewanie, klimatyzacja, naprawy i remonty).
 • Wsparcie w zakresie spełnienia obowiązków zarządcy, regulowanych prawem – w zakresie przeprowadzenia przeglądów rocznych i okresowych w budynku.
 • Przejęcie odpowiedzialności materialnej i prawnej w razie niedopełnienia obowiązków – które szczegółowo opisuje przedmiot kontraktu.
 • 24-godzinna gotowość do działania w przypadku awarii. Obniżenie ryzyka poniesienia strat i szybkie przywrócenie działania obiektu.
  Szczegółowo w tym temacie piszemy również w artykule – Techniczne zarządzanie nieruchomością – 5 korzyści współpracy z firmą FM

zarządzanie techniczne nieruchomością

Podsumowanie

Podczas gdy firma ds. technicznego zarządzania nieruchomością zajmuje się długą listą obowiązków, zarządca budynku lub jego właściciel zyskuje cenny czas na inne zadania i plany inwestycyjne. Mając zaufanego partnera ds. technicznych, sprawnie i kompleksowo zadbamy o jakość naszego obiektu – a to z kolei wpłynie na  jego atrakcyjność i wysoką wartość na rynku.

Podsumowując, zarządzanie techniczne nieruchomością, choć bardzo odpowiedzialne, gwarantuje spokój i zysk zarządcy nieruchomości, pod warunkiem, że jest odpowiednio realizowane. Długa lista zalet z outcourcingu usług technicznych sprawdzi się w każdym obiekcie komercyjnym, typu biurowiec, galerie handlowe, czy centra logistyczno – produkcyjne.

Sprawdź naszą ofertę

Facility Management

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dla zapewnienia najlepszego działania strony, korzystamy z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki oraz sprawdzić w naszej polityce prywatności, jak je przetwarzamy.